น็อต-ตัวเมีย ขนาด:ความโต 12 mm.*วงใน 9 mm.*วงนอก 17 mm.

รหัสสินค้า: L00000050 หมวดหมู่: