น็อต-ตัวเมีย ขนาด: ความโต 22 mm.*วงนอก 22 mm.*วงใน 13 mm.

รหัสสินค้า: L00000058 หมวดหมู่: