สายลมไนล่อน 1ชั้น แดง – 3/8หุ้น รูวงใน 7 mm.*รูวงนอก 9 mm.*ยาว 100 เมตร

รหัสสินค้า: N00000042 หมวดหมู่: