สายลมไนล่อน 2 ชั้น ม้วน 100 เมตร ขนาด 1/2 – สีแดง รูในโต 10 มิล. วงนอก 12 มิล.

รหัสสินค้า: L00000145 หมวดหมู่: