สายลมไนล่อน 2 ชั้น 100 เมตร ขนาด 1/2 – สีเหลือง รูในโต 10 มิล. วงนอก 12 มิล.

รหัสสินค้า: L00000144 หมวดหมู่: